Nyheter

Invitasjon fra valgkomiteen

Av: Elisa  |  Publisert: 7. desember 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Fremme ditt forslag på kandidater til nytt styre og ny kontrollkomité for 2023 - 2024

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til alle vervene som skal fylles ved årsmøtets/generalforsamlingens valg av nytt styre og ny kontrollkomité. Alle kandidater som ønskes med i valgkomiteens vurdering må fremmes.

Miklagard Golf AS og Miklagard Golfklubb (Miklagard) er samlet en betydelig virksomhet. Styret har overordnet ansvar for Miklagards totale økonomi, vedtar årlig budsjett og kontrollerer hvordan inntektene forvaltes. Styret vil søkes satt sammen på en slik måte at styremedlemmene samlet sett har nødvendig kompetanse både innen økonomi og drift av golfklubb og anlegg.
Miklagard Golf AS og Miklagard Golfklubb har i flere år hatt samme styre. Eventuell endring av dette kan vurderes fremmet.

Valgkomiteen ber om forslag fra dere på kandidater til de ovennevnte vervene samt forslag på kandidater til kontrollkomiteen. Fristen er 15. januar 2023. Vi ber om at forslagene oversendes skriftlig på epost, og gjerne med en begrunnelse.

Forslag bes sendt til valgkomiteens leder Cato Aamodt - cato.aamodt@hotmail.com


Oslo 2. desember 2022

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen
Cato Aamodt
Jonny Sørensen