Klubben

Restaurant Greenfield

Alla, även ikke-golfare, är varmt vellkomna samt våra fyrbenta venner. 

Åpningstider:

Åpen 11-19 
Restauranten i klubbhuset vil i 2023 bli driftet av Lily Country Club.