Nyheter

Banestatus

Av: Elisa  |  Publisert: 12. mai 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere. Dessverre vil vi ikke kunne åpne banen denne fredagen. Vi har hatt veldig lite bevegelse med forholdene de siste 10 dagene da det har vært veldig kaldt. Heldigvis ser temperaturen ut til å endelig være på vår side. Neste oppdatering vil komme på fredag.

Nåværende forhold:
Alle greener er sunne og i god form agronomisk, putting forholdene vil selvfølgelig være tregere og ikke så raske som vi ønsker. Med de kalde temperaturene har vi ikke vært i stand til å gjøre noe arbeid på de forutenom klippinger innimellom. Vi har klippet de 5 ganger til dags dato og vi har en klippehøyde på 4.5mm. Dette er høyere enn vår sommerhøyde, men vi vil jobbe for å redusere dette når forholdene tillater de. Vi har noen sykdomsflekker fra i fjor høst. Vi sår for tiden disse områdene og vil dresse senere i uken når vi er ferdige med såingen.

Fairways og Tees:
Disse overflatene er langt bak der vi ønsker at de skal være. Vi har ikke hatt noen reaksjon fra disse områdene de siste 2-3 dagene. Fairways og tees var for 10 dager siden nesten helt gule, men vi har sett en endring etter hvert som temperaturen har steget. Dessverre trenger denne prosessen gode temperaturer over mange dager. Vi vanner og gjødsler disse områdene for å få dem til å vokse så raskt som mulig. Vi forventer at noen av områdene på tees og fairways vil kreve full såing, men vi er så langt bak når det gjelder vekst at vi er usikre på hvilke områder som vil klare seg og hvilke som ikke vil. Jeg forventer å ha et bedre bilde i løpet av helgen av nøyaktig hvor vi er.

Pågående jobber:
Vi har vært ekstremt opptatt de siste 2 ukene med å få optimalisert vanningssystemet vårt. Vinteren forårsaker noen problemer som gjør at sprinklerne flytter seg noe. Dessverre for å rette opp dette må vi grave rundt og senke dem. Alle sprinkler på fairwayene er ferdigstilt og nå flytter vi oss over på greenene. Så langt har over 100 sprinklere blitt justert eller erstattet. Dette tilsvarer over 300 arbeidstimer til dags dato. Vi har også kjempet mot frost i systemet. Selv på lørdag kunne vi ikke vanne ordentlig overalt på grunn av isen. Vi har også hatt fokus på å fikse drenering ved siden av veiene våre. Dette vil gjøre veiene våre tørrere og begrense utvaskingene etter regn. Dette har vært nonstop i 2,5 uker med 2 mann. Dette vil fortsette når vi kan, men vi regner med at vi er ca 20% ferdig med dette prosjektet da i utgangspunktet alt med drenering må ryddes/skiftes ut.

Hilsen

Duncan og Team