Klubben

Regelverk på Miklagard Golf

Her vil du finne et samlet regelverk for Miklagards medlemmer og gjester.

1.              Etikette og sikkerhet på Miklagard

Etikette – ta ditt vedlikeholdsansvar ved å;
 • reparere dine og andres nedslagsmerker på greenen 
 • rake bunkeren etter deg – legg raken i bunkeren med skaftet i spilleretningen
 • legge tilbake oppslått torv på fairwayer. 
 • unngå ferdsel med traller mellom bunker og green
 • etterfølge reglene for bruk av golfbil

Mislighold av disse reglene kan føre til at spillet må avsluttes.


Etikette – god flyt og høy spilleopplevelse
 • Velg tee som er tilpasset ditt ferdighetsnivå (hcp)
 • Spill “ready golf”, og vær klar til å slå når det er din tur.
 • Ikke marker 30-40cm putter, “just tap it in” eller gi «gimmies" (i selskapsrunder)
 • Plasser tralle / bag på siden som er nærmest neste tee
 • Det skal slippes gjennom raskere baller hvis det er ledig hull foran dere
 • Spillere skal rette seg etter instrukser gitt av Player Assistance (PA) 
 • Ved press på banen kan PA slå baller sammen, alternativt splitte hvis det synes mer hensiktsmessig. 
 • Spillere plikter å sette seg inn i lokale regler samt følge dette ved spill på banen. For øvrig foregår alt spill etter R&As golfregler. 
 • Ved gjentatte advarsler om unødvendig sakte spill kan PA bortvise spillere fra banen
 
Anbefalt tee
Tee Damer hcp Herrer hcp

I - Pro Godkjennelse kreves
II Pro opptil 7

III opptil 6 opptil 15

 
IV opptil 11 opptil 25

V 11 - 54 25 - 54

 

Etikette – kleskode / antrekk tilpasset golfspillet
 • Bruk antrekk tilpasset golfspillet. Unngå bruk av jeans, joggebukser, t-shirts uten krage, militærbukser og treningsdress ved spill på banen. Det er ikke tillatt å spille i bar overkropp..
 • Det er ikke tillatt å spille med metalspikes på Miklagard
 • Vi ber om at reglene overholdes, og at eventuell frustrasjon ikke tas ut over klubbens personale. 
  
Sikkerhetsbestemmelser  
 • Rop «FORE» så HØYT du kan og med en gang du ser at ditt slag kan være farlig for andre. Det er du som er ansvarlig for hva ballen din treffer! 
 • Banearbeiderne er på banen for å gi deg så gode spilleforhold som mulig. 
 • Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm. 
 • Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen. (De ser ikke at det er en prøvesving!) 
 • Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin eller spillere på greenen. 
 • Skal du lete etter ballen din utenfor fairway – plasser baggen din godt synlig på fairway så de bak ser at det ikke er klart for å slå. Det er ditt ansvar å bli sett.
 • Tenk sikkerhet også når du benytter golfbil o.l. Sjekk klubbens retningslinjer for bruk av disse.              
 • Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen og ytterligere sanksjoner. 
 • I henhold til idrettens regelverk, jfr. NIFs lov §§ 11-1 og 11-2, kan det ilegges følgende sanksjoner: 
   • Irettesettelse 
   • Bortvisning 
   • Utelukkelse 
   • Bøtlegging 
 

Hund og barnevogn på banen
 • Det er tillatt å ha med hund på banen under forutsetning av at medspillere (i ballen) ikke har noen innvendinger. Spiller med hund må vike ved innvendinger.
 • Hunden skal alltid være i bånd, og holdes unna bunkere og greener
 • Det er ikke tillatt å ha med hund på turneringer.
 • Det er ikke tillatt med barnevogn på golfbanen.
 
Avslutte spill ved dårlig vær - lyn/torden
Overordnet gjelder at det er spillerens eget ansvar å avslutte spillet ved antydning til lyn/torden.

Ved turneringer
 • Turneringsleder tar beslutning om stans og start av spill. 
 • Alle deltakere plikter å følge turneringsleders avgjørelse.
 • Avblåsning av spill kan gjøres av turneringsleder eller administrasjonen i Miklagard Golf. 
 • Avblåsning varsles med 3 lange støt med signalhorn 
 • Start av spill etter avbrudd varsles med 3 korte støt med signalhorn x 3
 • Ved avblåsning skal alt spill opphøre, og spillere kan søke tilflukt på grunneiers gård, i klubbhuset eller i half way house
 • Brudd på denne regel medfører diskvalifikasjon. 


Refusjon av greenfee ved avbrutt spill grunnet lyn/torden - følgende gjelder:
 • Spilleren kompenseres med en gratis greenfee-billett.
 

2.              Regler for bruk av treningsfeltet (utenom driving range) 
 • Det er ikke tillatt å bruke rangeballer på treningsfeltet. 
 • Alle spillere plikter å legge tilbake oppslått torv, rake bunkere og reparere nedslagsmerker
 • Alle spillere plikter å opptre ryddig ved bruk av treningsfeltet. 
 • Proene kan til enhver tid be spillere om å flytte seg i forbindelse med gruppe- treninger og enkelttimer. 
 • Brudd på disse regler kan medføre bortvisning fra treningsfeltet og anlegget.

Bruk av gresstee.
 • Gresstee åpnes så fort det er forsvarlig.
 • Brukerne av gresstee skal til enhver tid bruke områdene mellom tauene. 
 

3.              Leie og bruk av golfbil

Leie av golfbil gjøres via golfshopen på telefon 63 94 31 00


Regler for bruk av Golfbil på Miklagard Golf
 • Ingen fører under 18 år og maks 2 personer pr. golfbil.
 • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand
 • Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier, stier og semirough på banen, og unngå mest mulig kjøring på fairwayer, og hvis nødvendig krysse fairwayer 90 gr.
 • Bilen skal parkeres i god avstand til teesteder og bunkere, og min.10 meter til greener. Det er ikke tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
 • Fører av golfbilen forplikter seg til å følge anvisninger på banen.
 • Leietager skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.
 • Brudd på regler medfører bortvisning fra banen.
 • Golfbilen parkeres på nummer-plassen ved driving rangen umiddelbart etter avsluttet runde.
 • Husk å sette i laderen etter bruk så neste utleier har nok batteri.
 • Forlat bilen i den tilstand du ønsker å finne den - rydd ut og ta med søppel og flasker til nærmeste søppelkasse.
 

4. Parkering på Miklagard Golf

Medlemmer:

Onepark benytter skiltgjenkjenningssystemet Autopay, og alle medlemmer vil få tildelt tillatelse som gir gratis parkering. Tillatelsen vil bli tildelt via mailadressen som er registrert på hvert medlem i Golfbox. Det er viktig at du følger linken i mailen og fullfører profil, samt legger inn skiltnummer. Du trenger ingen app til dette systemet. 
Du kan registrere flere biler i profilen, men det er den først innkjørte bilen som vil benytte tillatelsen. Hvis den andre bilen parkerer mens den første bilen er inne vil denne bli belastet. 
Hvis du selger bilen eller har leiebil eller lignede, så må dette registreres på egen profil. 
Ved eventuelle spørsmål så kan du sende mail til kundeservice@onepark.no eller ringe     22 84 92 00. 

Gjester:
Registrer skiltnummer på terminal i ProShop eller klubbhus. Parkering er gratis for gjester av medlemmer i 24 timer ved registrering av bilskilt.


5. Personvern  

Personvernerklæring (GDPR) for Miklagard Golfklubb - behandling av personopplysninger
l forbindelse med ditt medlemskap i Miklagard Golfklubb vil vi behandle en rekke personopplysninger om deg.  Etter personopplysningslovens kapittel II skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandlinger disse. 

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Miklagard Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Miklagard Golfklubb er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 


For spørsmål kan du kontakte Miklagard Golfklubb, Væringvegen 24, 2040 Kløfta 

Org. nr.: 993 517 488 
Telefon: 63 94 31 00 E-post: elisa@miklagardgolf.no