Klubben

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING (GDPR) for Miklagard Golfklubb
 
Behandling av personopplysninger i Miklagard Golfklubb
I forbindelse med ditt medlemskap i Miklagard Golfklubb vil vi behandle en rekke personopplysninger om deg. Nedenfor finner du en oversikt over de personopplysninger som samles inn.

Etter personopplysningslovens kapittel III skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandlinger dine personopplysninger.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Miklagard Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Miklagard Golfklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For spørsmål kan du kontakte oss:
Miklaagrd Golfklubb
Væringvegen 24
2040 Kløfta

Org. nr.: 993 517 488
Telefon: 63 94 31 00
E-post: elisa@miklagardgolf.no