Booking og gjestespill

banen

Booking og Gjestespill

Vi ønsker deg velkommen til Miklagard Golf!

Nedslagsmerker på greenen

Vi er stolte av våre greener, og verner strengt om dem. For oss er greengaffelen det viktigste «verktøyet» du har med deg. Vis respekt for medspillere og baneeiere – PLEASE reparér dine nedslagsmerker! Videoen viser deg riktig fremgangsmåte.

Regler for tidsbestilling

Tidsbestilling gjelder alle dager mellom 07.00 og 20.00. Vi anbefaler online booking på www.golfbox.no. Tidsbooking på telefon 63 94 31 00 er åpen alle dager så lenge shopen er åpen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at feilbookinger vil bli slettet uten forvarsel, og alle spillere må registrere seg i golfshopen minimum 10 minutter før starttid. Hvis dette glemmes eller ignoreres, vil starttiden kunne bli benyttet av andre spillere.

Greenfee for Gjester av våre medlemmer

 • TOTALmedlem kan ha med 3 gjester uansett tid – gjestegreenfee er kr 550,-
 • BASISmedlem kan ha med 3 gjester uansett tid – gjestegreenfee er kr 750,-

Gjestespill

Tidsbestilling alle dager i shopens åpningstid på telefon 63 94 31 00. Vi anbefaler online booking på Golfbox.no.  Vi gjør oppmerksom på at feilbookinger vil bli slettet uten forvarsel. Starttidsintervall er 10 minutter.

Merk! Alle spillere må registrere seg i golfshopen minimum 10 minutter før starttid. Hvis dette glemmes eller ignoreres, vil starttiden kunne bli benyttet av andre spillere.

Ordinær greenfee

Betal online og få 10% avslag.

Så sant banen ikke stenges vil ikke greenfee bli refundert.

GREENFEE
Hverdager Helger/Helligdager
1000,- 1000,-
Gjest av TOTAL medlem Gjest av BASIS medlem Gjest av øvrige medlemmer
550,- 750,- Gjeldende greenfee

STARTmedlemmer har kr 150,- i avslag på veil. greenfeepriser.

First Class Golf

First Class Golf er et samarbeid mellom ledende klubber for å gi ytterligere merverdier til våre medlemmer. Alle BASIS – og Total-medlemmer er automatisk medlem i First Class Golf.

FCG består av fire klubber i 2020.

Miklagard, Tyrifjord, Losby og Kongsvinger

FCG-greenfee

I 2020 er FCG tilbudet gratis spill på fredager hele dagen samt lørdag og søndag etter kl. 15.00.

fcg-1-e1480158923878

Leie av golfbil

Miklagard leier ut golfbiler med GPS og bagcover. Det anbefales at bilen bookes samtidig med starttid.

I ombyggingsperioden (2019) er prisbetingelser som følger::

 • TOTALmedlemmer - kr. 200,- pr. leie
 • BASISmedlemmer - kr. 400,-
 • Øvrige medlemskap - kr. 400,-
 • MBC partnere - kr. 356,-
 • Greenfee gjester - kr. 475,-

Regler for golfbiler:

 • Aldersgrense 16 år – og maks. 2 personer pr. bil.
 • Følg kjøreanvisninger gitt i bilens GPS-system
 • Ingen kjøring i høy rough.
 • Leveres i ryddig stand. Overtredelse blir belastet med kr. 500
 • Ingen kjøring i beruset tilstand.
 • Fører er erstatningspliktig for skader ved uvettig bruk.
 • Brudd på reglene medfører bortvisning.
Nytt-bilbilde-e1494402081426-1024x581

Kleskode

Vi minner om at jeans, fotballshorts, badeshorts og t-shirts uten krave eller «sleeveless» ikke er tillatt på Miklagard Golf. Det er ikke tillatt å bruke stålspikes på banen. Klubbens kleskode må etterfølges av våre gjester. Brudd på kleskoden medfører at du ikke får spilt din planlagte runde.

No-show – merk regler og konsekvenser

No-show er ett av Golf-Norges største problemer, og de fleste norske klubber jobber med å redusere dette. På Miklagard er vi opptatt av god tilgjengelighet for medlemmer og gjester, og vi ber deg om å respektere våre regler. No-show skal reduseres til å bli et «ikke-problem». Skulle det imidlertid skje vil følgende regler gjelde:

 • Greenfeespillere må betale full greenfee ved no-show. Vi sender faktura til den som har BOOKET start-tiden. Han/hun er ansvarlig for alle som han har booket i ballen. Vi sender også melding til vedkommendes hjemmeklubb.
 • I tillegg vil vedkommende som har booket tee time/ballen faktureres et no-show-gebyr på kr 250,- (du skal betale for ekstra arbeid som er påført administrasjonen)
 • Medlemmer vil ved førstegangs no-show motta en advarsel, ved andregangs no-show vil vedkommende miste bookingrettighetene for én (1) måned.
 • Medlemmer vil ved førstegangs no-show motta en advarsel, ved andregangs no-show vil vedkommende miste bookingrettighetene for én (1) måned.

Regler for fritt spillkort og PGA KORT

Frikort utstedt fra NGF, PGA, NGA eller nordiske samarbeidsorg. skal avtales senest dagen i forkant med daglig leder på 97 77 49 96 eller tore@miklagardgolf.no. slik at golfshop er orientert om ankomst. De som ikke varsler senest dagen før betaler ordinær greenfee.

NB! – den som står i golfshop er IKKE ansvarlig for at den som ikke har varslet skal betale. Hvis vi har gjort en feil tas dette med ovennevnte og blir refundert i etterkant. Sesongen for frikort varer fra 1. juni til og med 30. september, før og etter denne perioden skal greenfee betales som vanlig. NB! Frikort gjelder ikke i turnering og ikke i medlemstidene i helger/helligdager (før 15.00)

Greenfeebilletter

 • Billetten gjelder for én runde på banen.
 • Ved no-show kan ikke billetten brukes senere.
 • Billetter kan ikke brukes som betaling i turneringer.
 • Billetten har 7 dager booketid.
 • Billetten må medbringes enten via Golfmore appen eller som utskrift

Avbestilling

Avbestilling må skje minimum 4 timer før starttid, og kan gjøres på følgende måter:

 • Avbestilling direkte på Golfbox
 • Tekstmelding til 40492373, navn på alle spillere og starttid må oppgis.
 • Telefon til booking 63 94 31 00 i golfshopens åpningstid
 • Mail til tore@miklagardgolf.no minimum 4 timer før starttiden.

Lokale regler

For spill på Miklagard Golf gjelder følgende lokale regler. Gyldig fra 24.04.2020 til de erstattes av nyere versjon.

A-1 Definere banens grenser

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.

B-1 Straffeområder (Regel 17)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (full versjon)

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger: Begrensninger for plassering av fritaksområde: Versjon 1 – 2020 24.04.2020

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå staker med eller uten hvit topp.
 • Alle områder merket med hvite linjer.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Alle tiltenkte bunkere som ikke er fylt med sand.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.