Banen

Leie golfbil


Regler for bruk av Golfbil på Miklagard Golf
- Ingen fører under 18 år og maks 2 personer per Golfbil.
- Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand
- Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier, stier og Semi rough på banen og unngå mest mulig kjøring på Fairwayer og hvis nødvendig kryss Fairwayer 90 grader.
- Bilen skal parkeres i god avstand til Greener, minimum 10 meter, og det er ikke tillatt å kjøre Golfbil mellom Green bunkere og Greener.
- Fører av Golfbilen forplikter seg til å følge anvisninger på banen.
- Leietager skal rette seg etter henvisninger fra Golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av Golfbil i løpet av en Golfrunde.
- Brudd på regler medfører bortvisning fra banen.
- Etter runden parkeres Golfbilen på Nr plass til bilen ved driving Range’n umiddelbart etter avsluttet runde.
- Husk å sette i laderen etter bruk så neste utleier har nok batteri.
- Forlat bilen i den tilstand du ønsker å finne den – rydd ut og ta med søppel og flasker til nærmeste søppelkasse.

GOD RUNDE !