Lokale regler, etikette og spilletempo

miklagard golf

banen

Lokale regler, etikette og spilletempo

Slår-fra-vannet-1024x576

Lokale regler for Miklagard Golf

For spill på Miklagard Golf gjelder følgende lokale regler. Gyldig fra 24.04.2020 til de erstattes av nyere versjon.

A-1 Definere banens grenser
Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.

B-1 Straffeområder (Regel 17)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (full versjon)
N
år en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.
Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:
a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander
Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå staker med eller uten hvit topp.
 • Alle områder merket med hvite linjer.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Alle tiltenkte bunkere som ikke er fylt med sand.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Etikette, spilletempo og vedlikehold

Takk for ditt bidrag til riktig spilletempo og vedlikehold på Miklagard Golfbane.

Vi er genuint opptatt av at alle golfspillere får en flott golfopplevelse på Miklagard. Vi setter derfor stor pris på at du og din gruppe bidrar med riktig etikette for både å sikre et spilletempo med god flyt og fremdrift, samt beskytte banens høye kvalitet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spilletempo og etikette

Hold tempoet til gruppen foran, ikke til gruppen bak! Vennligst legg på plass all oppslått torv, reparer nedslagsmerker og rak i bunker.

Vennligst respekter klubbens dresskode. Sko med spikes er ikke tillatt på denne banen.

Kritikken sitter til tider løst når vi står og venter og venter… på gruppen foran.

Vi observerer etiketten og blir tidvis forundret og irriterte over deres sakte spill. Benytt slike anledninger til å ta en ærlig vurdering av din egen golfetikette, du vil antakeligvis bli like overrasket. Vi gjør nemlig mye av det samme som de vi irriteres over.

For å beskytte den gode golfopplevelsen er spilletempo et løpende fokusområde for Miklagard GK. Vi ber deg bidra til et riktig spilletempo ved å praktisere følgende:

Vedlikehold

Vi ber deg være spesielt oppmerksom på følgende etikette for vedlikehold, og andre forhold som kan påvirke spillet til dem som kommer i neste gruppe:

Kontakt oss gjerne hvis du har behov for hjelp på banen – send en sms til 59 300 100 , gi en kort beskrivelse av problemet, så får du hjelp av Miklagard personell. ( alternativt ring 63 94 31 00 / golfshop)