Lokale regler, etikette og spilletempo

miklagard golf

banen

Lokale regler, etikette og spilletempo

Slår-fra-vannet-1024x576

Lokale regler for Miklagard Golf

For spill på Miklagard Golf gjelder følgende lokale regler. Gyldig fra 24.04.2020 til de erstattes av nyere versjon.

A-1 Definere banens grenser
Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.

B-1 Straffeområder (Regel 17)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (full versjon)
N
år en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.
Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:
a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander
Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå staker med eller uten hvit topp.
 • Alle områder merket med hvite linjer.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Alle tiltenkte bunkere som ikke er fylt med sand.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Etikette, spilletempo og vedlikehold

Takk for ditt bidrag til riktig spilletempo og vedlikehold på Miklagard Golfbane.

Vi er genuint opptatt av at alle golfspillere får en flott golfopplevelse på Miklagard. Vi setter derfor stor pris på at du og din gruppe bidrar med riktig etikette for både å sikre et spilletempo med god flyt og fremdrift, samt beskytte banens høye kvalitet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spilletempo og etikette

Hold tempoet til gruppen foran, ikke til gruppen bak! Vennligst legg på plass all oppslått torv, reparer nedslagsmerker og rak i bunker.

Vennligst respekter klubbens dresskode. Sko med spikes er ikke tillatt på denne banen.

Kritikken sitter til tider løst når vi står og venter og venter… på gruppen foran.

Vi observerer etiketten og blir tidvis forundret og irriterte over deres sakte spill. Benytt slike anledninger til å ta en ærlig vurdering av din egen golfetikette, du vil antakeligvis bli like overrasket. Vi gjør nemlig mye av det samme som de vi irriteres over.

For å beskytte den gode golfopplevelsen er spilletempo et løpende fokusområde for Miklagard GK. Vi ber deg bidra til et riktig spilletempo ved å praktisere følgende:

 • Ved press på banen velg banelengde/teested som best samsvarer med dine ferdigheter. ( eks. en med 18 i hcp, spiller ikke fra tee I eller II – anbefalt er tee IV).
 • Bruk av mobiltelefon må ikke påvirke spilletempo – hvis du må gjennomføre samtalen, plukk opp ballen og følg gruppens tempo.
 • Sørg for at du har ekstra pegger, ekstra ball, greengaffel og markør i lomma. Slik unngår du å løpe frem og tilbake mellom bag og tee/green for nødvendig utstyr. Samme gjelder hvis du må chippe inn på green – ta med både putter og kølle, unngå frem-og-tilbake- effekten.
 • Vær effektiv på tee – den som er først klar slår først ut.
 • Alle i gruppen bes observere utslagene fra tee for raskt å identifisere om det er en mistet ball. Slå umiddelbart ut en provisorisk hvis tvil.
 • Gå direkte til din ball, og bruk tiden mellom ballpunktene på forberedelser til neste slag. Ikke start forberedelser når det er din tur: vær klar til å slå!
 • Finner du ikke ballen, be om hjelp fra de som står nærmest deg. Husk 3-minuttersregelen! I selskapsrunder «uten betydning», let maks. i ett minutt, evt. dropp en ball og spill videre.
 • Plukk opp ballen hvis du har slått for mange slag til å få poeng.
 • Plasser bag/tralle/bil ved naturlig utgang fra green, dvs. i retning mot neste tee.
 • Forbered din putt mens du venter på tur, start prosessen umiddelbart og vær klar til å putte når din tur kommer. I selskapsrunder «uten betydning», tillat «gimmes» innenfor ca. 30 cm. ( Gimmes er ikke tillatt i turneringer.)
 • Etter siste putt, forlat greenen umiddelbart, skriv scorecard på neste tee.
 • Ha primært fokus på gruppen foran. Det er avstanden til den som indikerer om dere er i riktig posisjon eller ikke.
 • Hvis din gruppe, av en eller annen grunn, ikke klarer å holde sin posisjon, dvs. er minst ett hull bak gruppen foran, slipp igjennom gruppen som kommer bak forutsatt at den ligger og presser tett opptil, og spiller generelt raskere enn dere. Foreta gjennomspill på neste tee.
 • Ved bruk av golfbil når ballen ligger slik til at du ikke kan kjøre inntil; sørg alltid for å ta med deg flere køller hvis du er i tvil om køllevalg, unngå frem-og-tilbake-effekten.

Vedlikehold

Vi ber deg være spesielt oppmerksom på følgende etikette for vedlikehold, og andre forhold som kan påvirke spillet til dem som kommer i neste gruppe:

 • Reparér dine nedslagsmerker på greenene!
 • Reparér dine divots i fairway!
 • Rak bunkere på en skikkelig måte – legg raken på riktig plass!
 • Kast søppel i søppelkasser!
 • Unngå traller på green og teested, og mellom green og greenbunker!
 • Etterfølg Miklagards retningslinjer for bruk av golfbil!
 • Sett tilbake staker og evt. skilt som du har flyttet på!
 • Legg ødelagte pegger i boksen på teestedet!

Kontakt oss gjerne hvis du har behov for hjelp på banen – send en sms til 59 300 100 , gi en kort beskrivelse av problemet, så får du hjelp av Miklagard personell. ( alternativt ring 63 94 31 00 / golfshop)