Lokale regler, etikette og spilletempo

Bane, kart og guide

Lokale regler, etikette og spilletempo

Slår-fra-vannet-1024x576

“Straffeområder” er merket med røde merkestaker eller bånd, se regel 26.

Out of bounds er merket med hvite merkestaker, se regel 27.

Uflyttbare hindringer, se regel 24-2:

 • Trær med støttepinner
 • Trær markert med blått
 • Alle stier og veier
 • Sprinkelhoder
 • Avstandsmerker

Steiner i bunker er flyttbare hindringer, se regel 24-2

Straff for brudd på lokale regler:

 • Matchspill, tap av hull
 • Slagspill, to slag

Avstandsmåling

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som kun måler avstander. Hvis en spiller under fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.), bryter spilleren regel 14-4 som medfører diskvalifikasjon, uavhengig av om tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Avstander

Totallengde på alle hull er oppgitt i meter fra senter tee til senter green. All distansemerker på fairway er til front green.

Etikette

Hold tempoet til gruppen foran, ikke til gruppen bak! Vennligst legg på plass all oppslått torv, reparer nedslagsmerker og rak i bunker.

Vennligst respekter klubbens dresskode. Sko med spikes er ikke tillatt på denne banen.

Etikette, spilletempo og vedlikehold

Takk for ditt bidrag til riktig spilletempo og vedlikehold på Miklagard Golfbane.

Vi er genuint opptatt av at alle golfspillere får en flott golfopplevelse på Miklagard. Vi setter derfor stor pris på at du og din gruppe bidrar med riktig etikette for både å sikre et spilletempo med god flyt og fremdrift, samt beskytte banens høye kvalitet.

Type=N, Mode=P, DE=None

Spilletempo

Kritikken sitter til tider løst når vi står og venter og venter… på gruppen foran.

Vi observerer etiketten og blir tidvis forundret og irriterte over deres sakte spill. Benytt slike anledninger til å ta en ærlig vurdering av din egen golfetikette, du vil antakeligvis bli like overrasket. Vi gjør nemlig mye av det samme som de vi irriteres over.

For å beskytte den gode golfopplevelsen er spilletempo et løpende fokusområde for Miklagard GK. Vi ber deg bidra til et riktig spilletempo ved å praktisere følgende:

 • Ved press på banen velg banelengde/teested som best samsvarer med dine ferdigheter. ( eks. en med 18 i hcp, spiller ikke fra tee 68 eller 63 – anbefalt er tee 55).
 • Bruk av mobiltelefon må ikke påvirke spilletempo – hvis du må gjennomføre samtalen, plukk opp ballen og følg gruppens tempo.
 • Sørg for at du har ekstra pegger, ekstra ball, greengaffel og markør i lomma. Slik unngår du å løpe frem og tilbake mellom bag og tee/green for nødvendig utstyr. Samme gjelder hvis du må chippe inn på green – ta med både putter og kølle, unngå frem-og-tilbake- effekten.
 • Vær effektiv på tee – den som er først klar slår først ut.
 • Alle i gruppen bes observere utslagene fra tee for raskt å identifisere om det er en mistet ball. Slå umiddelbart ut en provisorisk hvis tvil.
 • Gå direkte til din ball, og bruk tiden mellom ballpunktene på forberedelser til neste slag. Ikke start forberedelser når det er din tur: vær klar til å slå!
 • Finner du ikke ballen, be om hjelp fra de som står nærmest deg. Husk 3-minuttersregelen! I selskapsrunder «uten betydning», let maks. i ett minutt, evt. dropp en ball og spill videre.
 • Plukk opp ballen hvis du har slått for mange slag til å få poeng.
 • Plasser bag/tralle/bil ved naturlig utgang fra green, dvs. i retning mot neste tee.
 • Forbered din putt mens du venter på tur, start prosessen umiddelbart og vær klar til å putte når din tur kommer. I selskapsrunder «uten betydning», tillat «gimmes» innenfor ca. 30 cm. ( Gimmes er ikke tillatt i turneringer.)
 • Etter siste putt, forlat greenen umiddelbart, skriv scorecard på neste tee.
 • Ha primært fokus på gruppen foran. Det er avstanden til den som indikerer om dere er i riktig posisjon eller ikke.
 • Hvis din gruppe, av en eller annen grunn, ikke klarer å holde sin posisjon, dvs. er minst ett hull bak gruppen foran, slipp igjennom gruppen som kommer bak forutsatt at den ligger og presser tett opptil, og spiller generelt raskere enn dere. Foreta gjennomspill på neste tee.
 • Ved bruk av golfbil når ballen ligger slik til at du ikke kan kjøre inntil; sørg alltid for å ta med deg flere køller hvis du er i tvil om køllevalg, unngå frem-og-tilbake-effekten.
s01

Vedlikehold

Vi ber deg være spesielt oppmerksom på følgende etikette for vedlikehold, og andre forhold som kan påvirke spillet til dem som kommer i neste gruppe:

 • Reparér dine nedslagsmerker på greenene!
 • Reparér dine divots i fairway!
 • Rak bunkere på en skikkelig måte – legg raken på riktig plass!
 • Kast søppel i søppelkasser!
 • Unngå traller på green og teested, og mellom green og greenbunker!
 • Etterfølg Miklagards retningslinjer for bruk av golfbil!
 • Sett tilbake staker og evt. skilt som du har flyttet på!
 • Legg ødelagte pegger i boksen på teestedet!

Kontakt oss gjerne hvis du har behov for hjelp på banen – send en sms til 59 300 100 , gi en kort beskrivelse av problemet, så får du hjelp av Miklagard personell. ( alternativt ring 63 94 31 00 / golfshop)