Bilder fra Viking Challenge

Bilder fra Viking challenge

Bilder fra Viking Challenge

Viking Challenge-filmen og diverse bilder fra turneringen – ©foto – Simon Brendehagen Jensen