Nyheter

Rangeåpning og banestatus

De siste dagene med snø og kaldt vær har satt oss noe tilbake på banen, og etter en banebefaring 15.04 kan vi konstatere at veksten ikke helt har kommet i gang enda. Det som er gledelig er at greener ser meget bra ut under dukene uten særlige skader, mens fairwayer og teer har en stund igjen før vi kan konstatere at de er klare. Skal vi få tilbake topp kvalitet i 2021 så er det viktig å ikke starte for tidlig da slitasjen vil skape skader, som det tar lang tid å reparere. Det er foreløpig for tidlig å si noe om åpningsdato, men vi vil holde dere jevnlig oppdatert om utviklingen.

Siden starten av mars har vi fått gjort mye arbeid på banen. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi ser at det går fremover. Her er viktig arbeid som er ferdigstilt de siste ukene.

• Vei på hull 1 ved gamle teer er skrapt frem slik at asfalten er synlig igjen.

• Ny vei langs venstre side av hull 1 er oppgradert.

• Vei fra teeene til fairway på hull 4 er laget.

• Området til høyre for green 5 er reparert og ny sprinkel for vanning lagt ned.

• Renovering av back tee på hull 7 har startet.

• En ny jordvoll mot vedlikeholds fasilitetene på hull 7 er laget.

• Ny vei på hull 8 er ferdigstilt, gjelder både langs teer og på høyre side av greenen

• Skog til høyre for tee 9 er ryddet og ny drenering er lagt i front av tee.

• Alle dreneringer ordnet på hull 11.

• Vei fra hull 11 til 12 (forbi teer) er laget.

• Vei fra hull 12 til 13 er laget, videre er drenering ved 13 green reparert og ny vei til høyre for green laget.

• Drenering på hull 14 er laget, ny vei til hull 15 er påbegynt.

• Vei fra hull 15 til 16 er påbegynt, den vil forlenges rundt tee på hull 16.

• Nytt veisystem på hull 16, 17 og 18 lages.

• To store dreneringer fra 18 fairway er reparert og laget, nye CBer er satt ned.

• Hele området mellom hull 18 og 9 er reparert og en ny drenering laget hele veien fra fairway 18 til tee 9.

• Langs hull ni opp mot range har vi utført den jobben vi skal og her venter vi på ferdigstillelse fra Nordby Maskin på resten.

• Nye dreneringer er laget bak range og «riggplass» er fylt igjen og gjort klart til såing.

• I tillegg gjennomgår hele vanningsanlegget nå en test og alle skader utbedres.

Planen nå er å fortsette ferdigstillingen av arbeid, klargjøre de siste bunkerne og så alle gressflater. Det håper vi skal bli ferdig i løpet av noen uker.

I tillegg til dette venter vi nå på leveransen av vår nye treningsgreen. På den gamletreningsgreenen utenfor klubbhuset vil vi nå lage en ny bunker og en helt ny kunstgressgreen som er spesiallaget for bunkerslag, chipper og pitcher. Målet er at den skal være klar til bruk i slutten av mai. Så fort vi har tillatelse vil vi starte arbeidet med å sette vårt gamle treningsområde i stand igjen, men det er uvisst når vi kan starte med dette arbeidet på grunn av hotellet.

Når det gjelder rangen så er alt arbeid foruten såing ferdiggjort. Vi regner med å så alle områder mandag i neste uke, og med været som er meldt neste uke satser vi på åpning lørdag 24 april. Det forutsetter også at Corona restriksjonene gir oss tillatelse til å åpne.

Ta kontakt med daglig leder Tore Waagø – tore@miklagardgolf.no, hvis dere har spørsmål til arbeid på banen.

Mvh

Tore og Stefan

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email