Nyheter

Banestatus og rangen

Kjære medlemmer

I går kom det en positiv nyhet fra NGF hvor det er konkludert med at vi etter hvert kan åpne rangen og banen. Dette har man i fellesskap med helsedirektoratet konkludert med at er OK, i forhold til de nasjonale smitteverns regler som per i dag gjelder. Det presiseres også at alle uansett må følge lokale regler, og hvis de er strengere så er det de reglene som gjelder for Miklagard Golf og våre medlemmer.

Det er også viktig å påpeke at det er opp til den enkelte klubb og golfspiller å vurdere følgende av reiser og golfspill satt opp i mot smittevern reglene. «For golfbaner som naturlig vil kunne tiltrekke seg spillere fra flere kommuner, er det særlig nyttig å presisere rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands,» poengterer Helsedirektoratet i sitt svar til golfforbundet.

Uansett betyr dette at sesongen nærmer seg og i den forbindelse får vi en del spørsmål om når vår range kan åpne.

Som vi informerte om på årsmøtet har vi en del arbeid som må gjennomføres, og derfor må vi ha litt mer tålmodighet i 2021. Arbeidene må gjøres nå for at rangen skal bli så robust at den tåler all trening som kommer til å bli foretatt i 2021. Vi har vurdert at det er mer riktig å vente nå for å få et bedre produkt gjennom hele sesongen. 

Følgende arbeider skal gjøres;

  • Dreneringer fra skogen og nederste del av rangen må etableres til bekksystemet som ble bygget høsten 2020.
  • Alle gressflater må resås, gjødsles og dresses
  • Alle småskader må repareres slik at robotene går uten stans
  • Venstre siden mot hull 1 må resås slik at gress etableres så snart som mulig.

Det er fortsatt tele på rangen, men så fort den slipper vil vi starte arbeidet. Vår arbeidsdato for åpning av rangen er andre halvdel av april.

Når det gjelder banen så er hele banen snøfri bortsett fra hull 18. Her er planen at vi før åpning skal reså alle gressflater (inkludert rough), fikse så mange veier som mulig, dresse og gjødsle alle spilleoverflater samt å gjøre en generell opprydning før vi åpner. Det er fortsatt for tidlig å si noe om når åpning blir, men det ser ut som at banen har greid seg bra i vinter så slutten av april/begynnelsen av mai er nok sannsynlig slik det ser ut nå. Vår største utfordring nå er å skaffe greenkeepere i og med innreiseforbudet for utlendinger, men vi jobber på spreng for å løse dette. Vi kommer til å holde dere løpende oppdatert om utviklingen.

Skulle det være spørsmål til enten banen eller ting som skjer i klubben så oppfordrer vi til å ta kontakt med enten Tore eller Andreas. De kan svare på det meste av spørsmål.

Med vennlig hilsen

Tore Waagø – Daglig leder – tore@miklagardgolf.no

Andreas Thorp – Golf Manager – andreas@miklagardgolf.no

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email