Nyheter

Baneåpning

De siste dagene har det dessverre vært veldig kaldt og nesten all vekst på banen har stoppet opp. Neste uke skal være bedre og vi håper dette vil gi oss raske resultater. Slik situasjonen er velger vi å være litt forsiktig i første omgang og tar åpning av de nye hullene etappevis.

Etter en banebefaring den 14 mai har vi tatt følgende beslutning om når de nye hullene kan åpne og også regler for spill på de nye hullene. Denne mailen beskriver reglene og det er meget viktig at medlemmer og gjester overholder disse. Hvis ikke ser vi oss nødt til å stenge de nye hullene igjen.

I korte trekk vil nye hull 9, og 15 samt hull 19 åpne lørdag 23 mai. Nye hull 1, 12 og 17 vil åpne senest 30 mai.

Spillerekkefølgen på banen vil fra 23 mai bli (med nye hull nummer): Hull 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 14, 15, 16, (Man skriver netto par på de tre hullene man ikke får spille)

Fra 30 mai vil spillerekkefølgen bli: Hull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 14, 15, 16, 17

Banen ligger i golfbox allerede som Miklagard Golf 18 hull (versjon 1). Scorekort skrives ut i shopen og ligger også i Birdie Eyes. Booking på den nye banen vil åpne mandag 18 mai kl. 09.00. Vi vil flytte alle de som er booket den 23, 24 og 25 mai og legge dere inn slik at dere beholder deres booking på den første tiden dere har booket.

Regler

Følgende regler SKAL overholdes ved spill på de nye hullene

Hull 1

Alle baller som ligger på roughområder med dårlig gressetablering skal flyttes til nærmeste område med gress. Alle områder som er sperret av skal overholdes og baller skal heller ikke hentes i disse områdene. Biler SKAL bruke veien på hullet til enhver tid og det er ikke lov å kjøre på fairway

Hull 9

Alle sperringer skal overholdes. Bagger skal ved inngang til green settes ved enden av fairway. Når man er ferdig med spill skal man følge fairway ned til veien, og derfra gå veien opp til hull 10. Biler skal bruke veier og parkere på veier.

Baller som ligger til venstre for green skal droppes i droppsone før green og spilles herifra uten straff.

Hull 12

Baller som havner til venstre eller lang av greenen skal flyttes (uten straff) til nærmeste område med god gressetablering (ikke nærmere hullet) og spilles derifra.

Ved spill på hullet skal bagger settes ved inngangen til greenen og man skal gå fra hull 12 til 13 ved å krysse veien bak alle teene på hull 13. Biler skal bruke veier og parkere på veier.

Hull 15

Biler skal bruke veier til enhver tid. Bagger skal settes til venstre for green ved spill på hullet og etter spill er ferdig skal man følge veien mellom teene på hull 13 til hull 16.

Hull 17

Alle biler skal til enhver tid bruke veien. Bagger skal settes til høyre for greenen ved spill. Alle baller som lander på områder med dårlig gressvekst skal flyttes til områder med god gressetablering (ikke nærmere hullet) og spilles derifra (uten straff).

Etter spill skal man gå veien tilbake til klubbhuset. Hull 18 skal ikke under noen omstendighet brukes.

På alle hull vil bunkerne være GUR på grunn av at sand enda ikke har kommet til Norge og at arbeiderne enda ikke kan komme inn på grunn av Korona krisen. Vi håper at vi kan starte jobben med bunkerne 1 juni.

Når det gjelder hull 18 er det fortsatt ikke noe avvik fra de tidligere planene. Vår arbeidsdato for åpning er fortsatt lørdag 13 juni, men det er litt for tidlig å si om vi greier dette. Vi holder dere oppdatert når åpningsdato nærmer seg.

Greenfee

Den 23 mai vil greenfee være

  • Ordinær greenfee – kr 650
  • Gjest av Basis – kr 550
  • Gjest av Total – kr 375

Den 30 mai vil greenfee være

  • Ordinær greenfee – kr 800
  • Gjest av Basis – kr 700
  • Gjest av Total – kr 450

Puttinggreen

Nederste del av puttinggreenen (gamle green 9) vil åpne for trening lørdag 23 mai. Den nye delen utvikler seg fint og vi tror det er forsvarlig å åpne denne 30 mai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email