Nyheter

Åpning av nye hull / Bilbruk / Betaling av kontingent

Åpning av nye hull

Banesjefen har bestemt at vi åpner nye hull 9 og 17 lørdag den 30 mai. Hullene er nå sterke nok til å ta imot spill, men vi MÅ være mer påpasselige med nedslagsmerker og hvor vi går.

Slitasjen på nye hull 12 og 15 er stor og vi ønsker ikke å ødelegge hullene før vi har kommet skikkelig i gang. På de to nye hullene vil det være noen ting vi ber dere om å følge. Vennligst følg anvisningene som er satt ut og ikke gå over nyetablerte områder.

Hull 9

Sett bagen igjen på veien opp mort hull 10. Ta med de køllene man trenger for å fullføre hullet og gå deretter tilbake til bagen via fairwaykanten på gresset. Gå så videre til hull 10 ved å følge veien.

Hull 17

Ved spill på hullet sett baggen ned til høyre for greenen. Etter spill gå ned på veien og følg denne inn mot klubbhuset. Vær påpasselig med utslag fra hull 10.

Hull 1

Banesjefen har bestemt at hull 1 skal vente en uke til før åpning. Det er nesten klart, men vi har et parti på fairway ,med litt svak vekst og ønsker at det skal få sjansen før vi slipper på spill.

Roughen er heller ikke utviklet og da synes vi det er bedre å vente en uke istedenfor å risikere store ødeleggelser ved å åpne for tidlig.

Hull 12/15

Vi har fått en del henvendelser om spillerekkefølgen rundt hull 12 til 15. Spillerekkefølgen er anbefalt av våre designere og vi vil følge den anbefalingen de første ukene.

Hvis vi ser at det skaper uheldige situasjoner vil vi vurdere å bytte hullrekkefølge. Det er mange faktorer som skal hensyntas når man bestemmer hull rekkefølgen og derfor velger vi å bruke litt tid før det endelig bestemmes.

Bilbruk på banen

Utleie av bil er veldig populært på Miklagard og vi ser at det blir mer og mer utleie.

I år er vi nødt til å følge strengere regler på grunn av Korona og vi ber dere derfor om å følge reglene.

Hvis vi skal få lov å leie ut biler er det avgjørende at følgende regler overholdes:

  • Alle må signere for bil i shopen.
  • Nummer på nøkkel og nummer på bil MÅ stemme. Det vil si at får man nøkkel nummer 1 så skal man ta bil nummer 1.
  • Ved endt spill skal bilen ryddes og nøkkel returneres til shop eller i postkassen ved rangen
  • Ved endt spill skal spillerne sette bilen på plass på rangen og sette i ladekabel.

Bakgrunnen for disse strenge reglene og en avgift hvis de ikke følges er at vi må kunne spore alle som bruker biler og ved et eventuelt smittetilfelle skal vi ha full kontroll på hvem som har vært i kontakt med vedkommende.

Vi ber dere derfor om å følge disse reglene 100%

Når det gjelder kjøring på banen så er det lagt inn en del stopp områder der bilen faktisk ikke går. Vi vet det er irriterende, men vi gjør det for å beskytte en ny bane. Alternativet er å ikke leie ut bil.

Vi anbefaler at man følger nøye med på skjermen og følger det som står der.

Betaling av kontingent

På årsmøtet ble det bestemt at de medlemmer som ikke har betalt kontingent før 1 juni skal sperres for spill. På grunn av Korona utsetter vi fristen til 7 juni.

Da vil de som ikke har betalt, og som ikke har en betalingsordning eller vært i kontakt med oss bli sperret for spill. Skulle det være noen som har fått uforutsette utfordringer på grunn av den situasjonen vi er i så ta kontakt med daglig leder så finner vi løsninger.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email