Nyheter

RÅDGIVNING FOR BEDRIFTER I FORBINDELSE MED KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien rammer næringslivet hardt og mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. Miklagard Golf har derfor i samarbeid med Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, BDO og Raadmannen AS, opprettet en rådføringskanal for våre medlemmer.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan kontaktes for rådføring innen arbeidsrettslig bistand (blant annet permitteringer), selskaps-, kontrakts-, entreprise- og finansieringsrettslige problemstillinger relatert til koronapandemien.
Her kan dere kontakte:
Advokat/partner Benjamin Nordhaug: bn@halvorsenco.no eller telefon 91 11 27 84
Advokat/partner Øyvind Kilstad: ok@halvorsenco.no eller telefon 934 27 928
Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen: llk@halvorsenco.no eller telefon 924 14 701

BDO kan kontaktes for råd knyttet til regnskapsavleggelse, finansiering, likviditetssituasjon og generelle økonomiske betraktninger, herunder viktigheten av å ha løpende oversikt over utgifter og forventede inntekter.
Her kan dere kontakte:
Kristen Elstad, Statsautorisert revisor, kristen.elstad@bdo.no telefon 92 20 38 95
Elisabeth Moum, kontorleder/partner, elisabet.moum@bdo.no telefon 97 50 96 16

Raadmannen AS kan gi andre råd og være en samtalepartner for bedriftsledere.
Her kan dere kontakte:
Torgeir Stensli, Daglig leder, torgeir.stensli@raadmannen.no, telefon 91 64 01 00

Førstegangskonsultasjon via rådføringskanalen er gratis, men oppfølging utover dette avtales særskilt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email