Nyheter

MYNDIGHETENE VIDEREFØRER TILTAKENE MOT KORONAVIRUS OG FORLENGER BL.A. FORBUDET MOT ORGANISERT IDRETTSAKTIVITET T.O.M. 13. APRIL 2020

NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.
Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

Se mer på https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/ngf-anbefaler-alle-klubber-a-stoppe-all-idrettslig-aktivitet

Miklagard vil følge anbefalingen fra NGF og holde klubbhus, range og bane stengt frem til 13 april.
Vi vil imidlertid klargjøre anlegget, og vår range vil åpne så fort forbundet mot organisert aktivitet oppheves.
Når det gjelder banen så jobber vi på spreng for at den skal åpne så fort det lar seg gjøre. Som tidligere nevnt ser den meget bra ut etter vinteren.

Ta kontakt med daglig leder Tore Waagø – tore@miklagardgolf.no hvis dere har ytterligere spørsmål.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email