Nyheter

Rapport nye hull og diverse informasjon

Ombyggingen er nå i all hovedsak ferdig for i år, og her kommer en statusrapport fra administrasjonen

Denne høsten har vært meget spesiell værmessig, og vi kan ikke legge skjul på at det har påvirket baneombyggingen. Det har kommet mye nedbør, ofte veldig intenst, og det har skadet hullene som bygges om. Her er en statusrapport hull for hull.

Hull 12
Har greid seg uten store skader. Gresset var godt etablert denne sommeren, og det klippes regelmessig. Noe arbeid gjenstår.

Hull 15
Har greid seg uten store skader. Gresset var godt etablert denne sommeren og det klippes regelmessig. Det er en liten skade ved teene som blir rettet opp denne høsten. Vi har også litt dårlig gressetablering i bakkant greenen (i roughen) som rettes opp til våren.

Hull 17
Green og tee bokser har greid seg bra gjennom høsten, men vi har fått flomskader på fairway. Dette skyldes vann som har kommet fra vår nabo og rent over hullet. Vi har nå fått stoppet dette og reparasjon av fairwayen vil skje neste vår.

Hull 9
Green og teebokser har greid seg bra gjennom sommer og høst. Vi har noen skader på venstre side av greenen men det skal være en grei jobb og ordne til våren. God etablering på fairway og bekk og steinmur har holdt godt unna all nedbøren.

Hull 1
Hullet har fått noen små skader på fairway, ellers har det greid seg bra. Green er godt etablert og det vokser som det skal. Ser ikke ut som det er mye arbeid som gjenstår der neste vår.

Hull 18
Hull 18 har vært problemhullet så langt. Etter første såing har det regnet bort tre ganger, og vi har måttet gjøre mye ekstraarbeid på hullet. For øyeblikket har vi duklagt fairway´n for å stoppe vannet som skaper problemer i forbindelse med såingen. Green og teebokser er heldigvis etablert, og kommet lenger i utviklingen. Vi antar at hullet er sterkt nok til å ta av duker om få dager.

Ny puttinggreen
Denne er sådd og etableringen er godt i gang. Ingen særlige skader på grunn av været.

Hva slags jobb skal gjøres neste år.

Selv om hullene nå er ferdig shapet så er vi ikke helt klare. Neste vår (så fort det lar seg gjøre) så skal bunkere fylles opp, og alle områdene rundt bunkere skal ordnes. I tillegg skal alle veier på banen fikses, og settes tilbake til den standard vi hadde før ombyggingen. Dette er en omfattende jobb, og vi håper på en «snill» vinter slik at vi kan komme i gang så fort som mulig.

I tillegg til dette jobber nå banemannskapet med planer på hvordan banen skal bli best mulig neste vår. Vi kommer i løpet av kort tid til å stenge av områder rundt teer etc for å skape best mulig etablering av nysådd gress denne høsten. Vi ber medlemmene respektere dette, samt være veldig påpasselige med å legge tilbake torv og ta nedslagsmerker i høst. Det skaper et godt grunnlag for god bane i 2020.

Når vil de nye hullene åpne for spill i 2020

Det er selvfølgelig alt for tidlig å si noe om, og kommer an på vinteren og hvordan den behandler oss. Vårt mål er å åpne så tidlig som mulig.. Alle greener og tee bokser vil nok være klare.

Vi vil holde dere oppdatert om utviklingen gjennom vinteren.

Det som er helt sikkert er at banen vil kun være åpen for medlemmer, medlemmers gjester og partnere i starten av neste sesong også. Når vi slipper på greenfeespill er på nåværende tidspunkt usikkert.

Informasjonsmøte

For å holde dere informert om utviklingen og planene fremover vil vi avholde et informasjonsmøte i midten av oktober. Her vil vi informere om utviklingen på de nye hullene og fortelle litt om planene for klubben fremover. Det er mye som skjer på alle plan, og vi håper at så mange som mulig kan delta. Vi kommer tilbake med dato ganske snart.

Medlemskap 2020

Høstens viktigste oppgave blir å verve nye medlemmer. Medlemskapene for 2020 blir sluppet ganske snart, og vi har som mål og få tilbake mange av de medlemmene som forlot oss i 2018. Fordelene med å melde seg inn før årsskiftet er at man slipper en innmeldingsavgift på kr 10.000 som innføres fra 1.januar 2020.

Styret i Miklagard Golfklubb har også satt et tak på 1000 «passion» golfere i klubben. Dette gjøres for å sikre spilletid og tilgjengelighet for medlemmene. Når hotellet åpner så antar vi at de vil ta noe spilletid, og det er viktig for oss at Miklagard beholder statusen som en bane som prioriterer sine medlemmer. Det betyr at det ikke er alt for mange ledige medlemskap igjen i klubben.

Frem mot slutten av sesongen tilbyr vi medlemskap for 2020 med fritt spill ut 2019. Hvis det nye medlemmet blir vervet av et eksisterende medlem gir vi også kr 1000 i vervepremie som tas av på kontingenten i 2020.

Ta kontakt med administrasjonen for å få eventuelle innmeldingsskjemaer.

Til slutt vil vi ønske dere en fortsatt god 2019-sesong.

Med vennlig hilsen
Miklagard Golf

Tore Waagø
Daglig leder

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email