Nyheter

Viktig informasjon om baneombygging

Her vil du finne informasjon om Miklagards endringsarbeid i 2019 – kontakt gjerne Tore Waagø hvis du har spørsmål i den anledning. Vi håper du opplever dette som en spennende fornyelse og utvikling av Miklagard Golf. Vi er overbevist om at vi møter fremtiden med et fantastisk medlemsprodukt.


Fredag 7.desember

Banearbeid og greenfeepriser andre baner 2019

Arbeidet med Miklagards fornyelse skrider frem, og for hver dag ser vi bedre konturene av en fantastisk bane – og anleggsendring. Med klubbhuset som midtpunkt får du en “pitch” til treningsområder, treningsgreen og utslag H1, og en “chip” til vår nye range. Stikkordene er kvalitet, kompakt, effektivt og miljøfremmende.

Vi har forsikret våre medlemmer at Miklagard tilbyr en handicaptellende 18-hullsbane i 2019, og alle skal ha mottatt et brev fra daglig leder som omhandler dine “ekstraordinære” medlemsfordeler i 2019. Hvis du ikke har mottatt dette brevet – gi beskjed pr. mail til Tore Waagø.

For de som ønsker litt variasjon i 2019 har vi pr. dato forhandlet frem spilleavtaler med fire klubber. Det gjenstår avklaring fra tre. (Hauger, Gml. Fr.stad og Losby). Avtalene gjelder primært billetter som legges ut for løpende salg i vår golfshop, dvs. du skal ikke henvende deg til administrasjonen – kjøp billetten i golfshopen når du har lyst til å spille en annen bane!

Nes GK
TOTALmedlemmer – kr 100,- pr. billett/runde
PLUSSmedlemmer – kr 250,- ” ”
+ UNGDOM og juniorspillere
BASISmedlemmer – kr 350,- ” ”

Hakadal GK
TOTALmedlemmer – kr 100,- pr. billett/runde
PLUSSmedlemmer – kr 250,- ” ”
+ UNGDOM og juniorspillere
BASISmedlemmer – kr 350,- ” ”

MERK! På Hakadal gjelder TOTALpris for helgespill. På hverdager har TOTALmedlemmer fritt spill.

Vi antar billetter også vil gjelde for Hauger og Losby.

Tyrifjord GK
Tilbyr fritt spill gjennom sesongen + FCG-prisene for 2019.
TOTALmedlemmer – kr 2000,- for fritt spill
PLUSSmedlemmer – kr 2500,- ” ”
+ UNGDOM og juniorspillere
BASISmedlemmer – kr 3000,- ” ”

Kongsvinger GK
Tilbyr fritt spill gjennom sesongen + FCG-prisene for 2019.
TOTALmedlemmer – kr 2000,- for fritt spill
PLUSSmedlemmer – kr 2500,- ” ”
+ UNGDOM og juniorspillere
BASISmedlemmer – kr 3000,- ” ”

Ønsker du fritt spill-avtale så bekrefter du dette i mail til Tore Waagø.

Du hører fra oss så snart Hauger, Losby og Gml. Fr.stad er på plass.

MERK! Med BASIS eller PLUSS kan du “når som helst” oppgradere ditt medlemskap.

STARTmedlemmer betaler veil. greenfee på nevnte baner.

 


 

Tirsdag 20.november

H18 og range etter planen

Ref. info av 31.okt – rapporten fikk vi tilbake fra geologene 20.november, og den var positiv relatert til planene vi har for hull 18 og drivingrangen. Dette betyr at arbeidet nå går videre etter planen, og at vi ikke vil oppleve forsinkelser på disse områdene. Nå starter arbeidet med å klargjøre for innkjøring av masse, og deretter grovplanere treningsfeltet. Det vil bli jobbet på dette området så lenge som mulig, og faktisk ser vi for oss å ha aktivitet her hele vinteren.

Vi vil oppdatere med endelige tegninger så fort det er klart.

 


 

Tirsdag 30.oktober

Oppdatering om baneutbygging

Baneutbyggingen går stort sett etter planen og en del er gjort siden forrige nyhetsbrev.

Entreprenøren jobber iherdig på hull 1, 12, 15 og 17 for øyeblikket. Alle hullene begynner å ta form og noen er ferdig grov shapet. Andre hull har igjen litt jobb før vi ser konturene av hullet, og greenområdet slik det er tenkt. Etter en befaring i morges må vi si at det ser spennende ut og hullene vil skape mye dramatikk. Planen nå er å fullføre all shaping før jul, og også legge ned stamledninger for nytt vanningsanlegg og dreneringsrør for å ta unna vannet. Alt blir vi ikke ferdig med, men er vi heldige med været kommer vi et godt stykke på denne siden av nyttår. Så fort været tillater det etter vinteren vil vi starte arbeidet med finplanering av hullene, legge ned resterende vanningsanlegg, og «sand cappe» alle fairwayer med 20 cm sand. Dere vil se enorme hauger med sand og grus her i løpet av vinteren og det skal brukes til nettopp dette. Når dette er utført går jobben videre til å fin shape greener og greenområder, lage bunkere og sørge for at alt er i orden med vannavrenning etc. Planen er at alt byggearbeid skal ferdigstilles til 30 juni 2019. Bilde av hull 12 og 15 er vedlagt.

På hull 9, 18 og driving rangen har vi støtt på utfordringer. På grunn av vår grunn med mye blåleire og kvikkleire så har vi fått en stopp i arbeidet der på grunn av at vi må ha en geologisk undersøkelse som ivaretar sikkerheten. Tilbakemeldingene er at de tror vi kan få bygge som planlagt, men at vi må vente på rapporten som er ventet ca midt i november.

For å være forberedt på alle scenarioer så hadde vi i helgen et møte mellom RTJ II, Bruce Charlton (sjefdesigner på RTJ II), Christian Lundin og klubben. På møtet så vi på ulike alternativ for driving range, hull 9 og 18 basert på de ulike scenarioene vi ser for oss etter de geologiske undersøkelsene. Vi har nå 2-3 forskjellige alternativ slik at bygging kan fortsette uansett hva rapporten fra geologene sier. Alle løsningene er gode og det blir spektakulær avslutning på både front og back nine. Vi vil informere dere om eventuelle forandringer så fort vi har rapporten klar.

 

Skulle noen ha spørsmål om byggingen eller fremdriften så er det bare å ta kontakt så skal vi svare så godt vi kan.

Vi ønsker dere fortsatt en god golf høst.

 

Vennlig hilsen

Tore Waagø

Daglig leder

+47 97 77 49 96

 

 

 


Banen 2019

 • Sesongen vil starte med ny drivingrange som står klar i mai 2019.
 • Kunstgress på range skal limes i slutten av april 2019.
 • Alle nye hull er ferdig bygget, skal gros inn i 2019 sesongen
 • Vi vil tilstrebe å åpne hullene så fort det er forsvarlig. Er vi heldig med været kan det være mulig å spille hullene høsten 2019
 • Mens vi venter vil vi lage provisoriske hull (med skikkelige greener) slik at vi prøver å ha 18 hull i spill så mye som mulig.
 • Banen vil ha en provisorisk slope
 • Medlemsturneringer og spill vil gå som vanlig
 • Kvaliteten skal beholdes på et høyt nivå, men vi vil ikke legge ekstra ressurser på hull og greener som blir borte.
 • Greengress vil bli flyttet fra greener som blir borte.

 


 

Ny drivingrange og treningsfasiliteter

 • Ny drivingrange bygges i nærheten av dagens klubbhus
 • Utslaget vil være i nærheten av «Canonhuset» og gå på skrå over hull 18, 10 og 9
 • Drivingrangen vil bli bygget ned i bakken slik at det er sikkerhetsmessig forsvarlig, og det er god utsikt når man sitter på terrassen på klubbhuset eller på hotellet
 • Drivingrangen vil ha 70 utslagssteder, både i kunstgress og som greestee. Det bygges i to etasjer og vi vil installere varmelamper slik at sesongen kan utvides til 10-12 mnd.
 • Hele rangen vil være i kunstgress med 5 kunstgressgreener fra 50 til 200 meter som mål for spillerne
 • Custom Fitting vil være i tilknytning til rangen i nye lokaler
 • Lengden vil bli ca 320 meter og bredden ca 100 meter
 • Puttinggreen flyttes til dagens green på hull 9.
 • De to hullene bak dagens range oppgraderes og bevares for «members only»
 • Noen treningsfasiliteter i forbindelse med hotellet også.
 • Kanskje andre elementer (tennis), ikke bestemt ennå.

 


Oppgradering og ombygging bane – Norges #1

 • Miklagard er i dag Norges beste bane
 • En bane må imidlertid utvikles og gjøres mer moderne. I tillegg vil morgendagens anlegg være mer kompakte enn dagens Miklagard.
 • En moderne bane vil si en bane tilpasset alle spillere, med mer spektakulære hull og flere spillemuligheter. Golf skal være gøy å spille.
 • Miklagard vil bli styrket både strategisk og estetisk.
 • Kvaliteten på spilleflatene vil bli bedre ved «sand capping», ny drenering (etter de beste moderne prinsipper), ny shaping og redesign av greener slik at de er tilpasset norske forhold. I tillegg vil det klargjøres for ytterligere veier etc som vi behøver fremover.
 • Vi skaper en bane for «vanlige» golfere, men også en bane som gir flere muligheter som turneringsbane. De siste fire hullene vil utgjøre en meget god avslutning på banen.
 • Banen og anlegget blir mer kompakt med mindre avstand mellom hullene og mindre avstand mellom treningsfasiliteter og banen/klubbhuset.
 • Ved å designe flere vanningsdammer, og åpne eksisterende dammer vil vannkvaliteten øke, noe som hjelper for overvintring og gjennom varme perioder på sommeren.

 

 

Nøkkeltall 

 • Over 16000 tonn sand skal brukes til «sand capping» av fairwayer
 • Ca 30 km drenering legges ned på de nye hullene
 • Vanningsanlegg oppgraderes til et av Europas beste anlegg.
 • Mer enn 500 meter sviller legges ned på de nye hullene
 • Totale kostnader er på over 30 millioner.
 • Drivingrange blir i kunstgress, mål er 10-12 mnd sesong
 • Banen blir noe kortere, men vesentlig mer spektakulær med mer vann i spill
 • Treningsanlegg blir oppgradert

 

 • Hotell blir 302 + 200 rom
 • Ferdigstilles i 2020, en god tilvekst for Miklagard
 • Flere ekstra aktiviteter som tennis, paddel tennis etc.

 


 

Planlagte hullendringer:

 • hull 1,9, 12,15,17 og 18

 

 

 

 

 


Løpende endringsinformasjon

 

Mandag 1.oktober

Vi minner om at banen fra og med i dag kun er åpen med hull 1-9 grunnet ombyggingsarbeid. Vi anbefaler at du booker to starttider i GolfBox hvis du ønsker å spille 18 hull. Drivingrangen er også stengt fra og med i dag.

 

Fredag 21.september

Hei alle sammen, forhåpentligvis nyter dere de gode forholdene på banen om dagen. Som tidligere annonsert skal vi prøve å komme med hyppige nyhetsoppdateringer om banen og alt det som skjer i forbindelse med baneombygging og hotellbygging.

 

18 hull også i 2019

Vi har, etter meget nøye baneplanlegging, lagt opp til en 18-hullsbane også i 2019. Banen vil bli kortere enn i dag, og ha noen provisoriske hull som plasseres mellom dagens hull. Lengden vil bli kortere enn i dag – mest sannsynlig en par 69 på ca 5200 meter fra dagens tee 59. Greenene vil holde tilsvarende kvalitet som de gjør i dag, men det vil bli nødvendig med litt annet vedlikehold da de provisoriske hullene ikke vil ha vanningsanlegg. Det vil uansett bli en “morsom” og god spilleopplevelse, og det vil være mulig å spille handicaptellende runder.

Dette betyr også at alle klubbaktiviteter vil opprettholdes slik som i dag. Det er viktig for oss å tilby dette for å holde klubben «levende» i ombyggingsåret.

 

Spill på andre baner

I tillegg til å tilby spill på egen bane jobber vi nå med andre baner, og ser hvilke avtaler vi kan få til for egne medlemmer. Vi vil ikke ha dette klart før litt senere i høst, men håper og tror vi skal finne attraktive muligheter for våre medlemmer. Vi jobber med baner både i nærområdet og litt lenger unna. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

 

Rangen i 2019  

Rangen på Miklagard vil bli et fantastisk konsept, og forhåpentligvis bidra til at medlemmer trener enda mer enn tidligere. Målet er å åpne rangen midt i mai 2019. Rangen vil reserveres til aksjonærmedlemmer og partnere av Miklagard. Vi mener at de nevnte skal ha eksklusiv førsterett til bruken av denne i 2019.

 

Baneombygging – status

Ombyggingen ligger faktisk litt foran skjemaet, og vår entreprenør jobber lange dager for å skaffe seg et forsprang til de månedene som vanligvis har mye regn. Hull 12 og 15 ser man konturene av, og vi har startet en hel del arbeider på hull 17 og 18 samt dammen mellom hull 9 og 18. I oktober begynner vi på hull 1, 9 og drivingrangen  –  dette er det virkelig store arbeidet som skal gjøres før vinteren.

Konturer av nye H18 fra tee

 

Hotellutbygging

Bygging av hotellet begynner primo oktober. Frem til da jobber de med klargjøring og bygging av vei. Noe ulemper har det vært for oss, men alt i alt så har de tatt store hensyn til vår drift, og det ser ut til at vi ikke har opplevd alt for mange problemer. Hotellet har presentert sine første tanker til Miklagard, og vi kan bare si at våre medlemmer kan glede seg. Dette hotellet vil definitivt skape et bedre tilbud på Miklagard for medlemmer og partnere. Vi kommer til å sende ut planene så fort det er klart.

 

9 hull fra 1 oktober

Som vi nevnte i siste nyhetsbrev vil det bli åpent 9 hull fra 1.oktober og i ca. to uker fremover. Hullene som spilles er 1-9. Banen vil kun bli åpen for medlemmer og partnere, og alle kan bestille/bruke biler gratis. Det vil selvfølgelig også være fullt mulig å gå banen. Skal du spille 18 hull booker du to runder i golfbox. Booking av runder på 9 hull vil ikke starte før fredag 28.09


 

Onsdag 29.august

I dag stenger vi  hull 15 for sesongen. Fra d.d. spilles hull 19 etter hull 13. ( par 3 hull plassert bak h13). Etter hull 14 følger du skiltingen til hull 16. Banen er fremdeles handicaptellende.

 

Tirsdag 28.august

Chipping/bunkergreen i front av klubbhuset stenges da det overføres greengress til hull 19 som straks åpner for spill. Det er nå tillatt å chippe på hovedgreenen ved hull 1.

 

Mandag 27.august

Entreprenøren som skal utføre ombyggingen av Miklagard er på plass, og allerede fra denne uken vil medlemmene se at arbeidet starter. Vi er fortsatt litt usikre på hvilken dag arbeidet på selve banen begynner, men vi vil holde dere oppdatert. Det kommer litt an på hvor lang tid det tar å sette opp systemer for bo, helse, miljø og sikkerhet godkjennelse fra skatte og merverdiregisteret.

Det første arbeidet som vil starte er ombyggingen av hull 15 og det nye par tre hullet mellom dagens hull 12 og 13. Dette medfører at dagens hull 15 vil stenge så fort arbeidet starter. Vi vil da sette hull 19 i spill, slik at banen fortsatt er 18 hull og er hcp tellende.

Vi kommer til å ta en del gress fra chipping greenen utenfor klubbhuset for å erstatte noe på hull 19, og det vil si at denne vil stenge for året.

Så fort dette skjer vil vi åpne opp for chipping på dagens puttinggreen.

 

Dette vil være det eneste inngrepet på banen før stenging 1 oktober. Vi håper at det ikke skaper for mye ulemper for medlemmer og gjester.

 

Miklagard Golf

Tore Waagø

 


 

Facebook
Google+
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Vi i Miklagard Golf bruker cookies og samler inn data i henhold til Personvernpolicy for å kunne sikre den beste brukeropplevelsen og tilbudet. Vi bruker også cookies for at du skal få en relevant annonsering på sosiale medier. Blokkerer du cookies risikerer du at hjemmesiden ikke leverer optimalt og at du ikke får annonser fra oss på sosiale medier. Dersom du vil ha mer informasjon klikk på personvern. Godtar du at vi brukes cookies og samler inn data, klikk på “Ja, jeg godtar”.