Nyheter

Banestatus 07.september

Av: Elisa  |  Publisert: 7. september 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Fokuset vårt framover er å klargjøre banen for vinteren. Vi har planlagt noe arbeid på greenene.

Planen er å hullpipe lufte greenene og vi vil fjerne en liten del av greenen ned til ca 2cm dybde. Dette skal følges opp av en lett sanddressing for å fylle hullene. Den siste prosedyren vil være å så alle greenene. Jobben med dette vil begynne og avsluttes mandag den 12.september. Forstyrrelser på overflaten vil holdes på et minimum, men med enhver jobb vi gjør med sand på denne tiden av året kan overflatene holde seg våte i lang tid om morgenen på grunn av dugg og/eller tåke. Dette betyr at spesielt om morgenen kan sanden feste seg til golfballen.

Arbeidet nevnt ovenfor er viktig av flere grunner, for det første å fjerne noe av filten vi har bygget opp i løpet av sesongen. Dette vil bli erstattet med ren sand som betyr at vi forbedrer dreneringen på overflatene. Dette er viktig mot vinteren da vi ønsker minst mulig overflatevann. Å så greenene er å introdusere noen nye sunne planter i overflaten, som alltid med enhver jobb med overflatene kreves det at gresset fortsatt vokser slik at overflaten kan komme seg. Med dette i tankene overlater vi jobben  til det siste minutt.

Jobber som pågår er fortsatt hovedsakelig å klippe banen. Vi har ikke sett en stor reduksjon i veksthastigheten, dette vil komme naturlig når temperaturene begynner å synke i løpet av dagen. Bunkeren utenfor klubbhuset er nesten ferdig og planen fremover vil være å ha betong i bunn og deretter fylle med sand tidlig på våren. Det aller tidligste vi kunne fullføre alt ville vært tidlig i oktober. Da er det bedre å ha fin frisk sand om våren fremfor å sitte hele vinteren uten mulighet til å bruke den før vi stenger.
Klippehøyder for gress:
Greener 3,5 mm
Fairway 13mm
Tee og approach 10 mm
Rough 50 mm

Med vennlig hilsen
Duncan og Team