Junior/Elite

Turneringer

NGF tilrettelegger og arrangerer turneringer for en rekke målgrupper i samarbeid med klubbene. Det er et mål om at Miklagard Golf skal arrangere både store nasjonale og internasjonale turneringer, samt regionale turnerigner for spillere i alle aldre.

Målsetningen er å legge til rette for et bredt og variert konkurransetilbud på alle nivåer, samt å utvikle, synliggjøre og skape forståelse for turneringsstrukturen og nivåinndelingen.

Turnerings- og konkurransetilbudet for bredde og topp, lokalt og nasjonalt skal videreutvikles slik at flere stimuleres til å delta. Jenter og kvinner skal ivaretas spesielt. Våre eliteturneringer skal stimulere til at flere ønsker å satse på golf.

Trenerteamet kommer til å være tilstede og følge opp alle våre spillere på turneringer i løpet av sesongen.