Junior/Elite

ParaGolf

Paragolf er for personer med funksjonsnedsettelser. Nesten alle kan spille golf, og spilte du før du ble funksjonshemmet kan du spille igjen!

Golf er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere, kan spille sammen. R&A har utviklet modifikasjon av golfreglene for golfspillere med funksjonsnedsettelser. Gjennom klassifisering tildeles personlige modifikasjoner, og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

BEVEGELSESHEMMEDE

De fleste bevegelseshemmede kan spille golf. Eksempelvis kan man spille med en arm, med arm- eller benprotese, støttende til en krykke eller i paragolfer. Om man er høyere eller lavere enn gjennomsnittet er ingen hindring, og golf gir god trening ved halvsidige lammelser. Avhengig av funksjonsnedsettelse kan spilleren ha behov for ulike hjelpemidler eller kølletilpasninger.

Internasjonalt spiller bevegelseshemmede turneringer bl.a. gjennom European Disabled Golf Association

Se filmen om Benedicte Finnema.

Se filmen om André Toth.

UTVIKLINGSHEMMEDE

Hvor mye bistand utviklingshemmede golfspillere har behov for vil variere. Noen vil bli selvstendig, mens andre vil ha behov for en ledsager. Den som trenger ledsager må selv avtale med noen som kan være det, og ledsager bør selv spille golf.

Internasjonalt arrangerer bl.a. Special Olympics golfturneringer for utviklingshemmede.

Se filmen om Marthe Karoline Grina.

SYNSHEMMEDE

Synshemmede golfspiller har hjelp av en coach under trening og spill. En coach hjelper med å adressere ballen og oppstilling før slaget. En synshemmet som ønsker å begynne med golf må selv finne en coach, og dette må være en person som er golfspiller. 

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for synshemmede, og definisjon på synshemning følger kravene til International Blind Sport Association (IBSA) og fordeler seg på klassene B1, B2 og B3.

Se filmen om Jeremy Poincenot.

HØRSELSHEMMEDE

Hørselshemning er ikke å anse som noen funksjonshemning i forhold til golf, men det vil være situasjoner hvor en hørselshemmet har behov for en tegnspråktolk. Dette er noe den hørselshemmede selv kan bestille via Tolketjenesten (NAV).

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for døve, og grad av hørselstap for å kunne delta er definert av International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

Se filmen om Andrea Hovstein Hjellegjerde.

HAR DU LYST TIL Å PRØVE OM GOLF ER NOE FOR DEG?

Ta kontakt med en golfklubb der du bor, eller NGF på e-post paragolf@golfforbundet.no for mer informasjon.

Trener