Banen

Lokale Regler

LOKALE REGLER 2022                                                                            
 

Banens grenser
Hvite staker og gjerder definerer banens grener.
 
Straffeområder (regel 17)
Røde straffområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker, staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

På hull 9 og 18 defineres grensen til straffeområdet med rød spray. Om spray-linjen ikke er synlig gjelder murkanten til bekken som grense.

Grunn under reparasjon (GUR)
-Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
-Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. 
-Steinfylte dreneringsgrøfter.

-Maurtuer på generelt område er grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
 
Uflyttbare hindringer
-Alle avstandsmerker/staker.
-Info.skilt på hvert hull.
 
Spilleforbudområder
Området definert av blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
 
Brudd på lokal regel - Generell straff: Slagspill 2 slag, matchspill tap av hull.


Banemerking

Utenfor banen (OB)                         Hvite staker/merker og gjerder
Grunn under reparasjon (GUR)     Blå staker/linjer
Straffeområder                                Røde staker/lokk/linjer