Meny

Nyheter

Informasjon fra administrasjonen 22.03.19

Snøen ligger fortsatt som ett hvitt teppe på Miklagard, og det går fortsatt noen uker til det blir spill i 2019. Det er imidlertid full aktivitet og her er noe av det som foregår på Miklagard om dagen.

Banestatus – ser bra ut så langt

Sammenlignet med i fjor har vinteren vært snill. Det er fortsatt for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner, men tester for en uke siden viser positive resultater. Vi hadde minimalt med is og vi kunne ikke finne synlige skader på greenene. Dette lover godt og planen nå er å måke snøen så fort det er nødvendig, og deretter starte arbeidet med å gjøre de klare for spill. Selvfølgelig er det litt færre greener i år så vi har en litt enklere jobb. Totalt er det 15 greener vi har igjen på anlegget inkludert hull 19.

Når det gjelder teer og fairwayer så er det for tidlig å si noe om hvordan de har kommet ut av vinteren. Begge deler burde ha greid vinteren bra, og vi tror ikke det er noe særlig med skader. I fjor høst resådde vi 8-10 teer med greengress og de vil ikke være klare til sesongstart, men de vil vokse fort og forventes spilleklare relativt raskt.

Sesongen 2019 vil bli spesiell med tanke på at Miklagard nå er et byggeområde. Det vil påvirke banen i 2019, og vi jobber nå med planer for hvordan vi skal få til en best mulig løsning for medlemmene. Det vil bli noen provisoriske veier og det vil bli noen spesielle løsninger. Dessverre er det unngåelig med et så stort prosjekt som vi nå gjennomfører. Vi skal imidlertid jobbe så raskt som mulig for å ferdiggjøre prosjektet slik at vi kan spille på den nye banen så fort som mulig.

Så fort snøen går vil vi starte med oppdateringer med droner slik at dere ser utviklingen fra uke til uke.


Driving range – noe forsinket grunnet leveranseproblemer

Hele vinteren har vi jobbet med driving rangen og områdene rundt. Hovedarbeidet har bestått i å få inn nok masse til å fylle opp der driving rangen skal være. Dessverre har vi fått noen forsinkelser de siste ukene og akkurat nå er vi ca én måned forsinket. Dette skyldes at vi ikke har fått levert nok masse. Det har dessverre ikke vært mulig å oppdrive og kjøre raskt nok til Miklagard.

Vi setter nå all fokus på å ferdiggjøre driving rangen så fort som mulig. Dette vil ha høyeste prioritet fremover, og vi vil se på alle løsninger for å ta igjen noe av tiden vi har tapt. I tillegg ser vi på løsninger for å lage en midlertidig range der medlemmer kan ta protimer inntil den nye rangen er ferdig. Vi jobber også med tilgang til ranger på andre baner.


Banen 2019 – hvilken løsning synes du er den beste?

På informasjonsmøtene i fjor ble det enighet om at vi skulle lage en 18 hulls bane i 2019, men at vi måtte godta noen provisoriske løsninger for å få til dette. I den siste tiden har vi imidlertid fått en del innspill fra medlemmer som har anbefalt oss å gå for andre løsninger. Vi har tenkt å la dette være opp til medlemmene, og vi har nå tre løsninger som vi ber om tilbakemelding på. De tre løsningene er:

1. En bane bestående av 9 hull som spilles to ganger. I tillegg en egen tre hulls sløyfe som medlemmer kan spille når man har dårlig tid eller bare ønsker å trene. Banen blir slopet og er hcp tellende. Ved spill vil man bestille to starttider. Vi antar at det ikke vil være et stort problem da det stort sett er medlemmer som spiller i år. Hullene vil være en blanding av fjorårets hull og vil således ha samme høye kvalitet som dere er vant med.

2. En bane bestående av 14 hull hvorav ett hull spilles to ganger. Vi er usikker på om denne banen kan slopes og om den er hcp tellende, men vi sjekker i disse dager. Denne banen vil også bestå av hull fra i fjor og således kan samme høye kvalitet opprettholdes.

3. En 18 hullsbane bestående av 13 hull fra i fjor og resten provisoriske løsninger med «push up greener». Banen vil ikke være hcp tellende og kan ikke slopes siden det er for mange provisoriske hull med kort lengde. Det vil også være varierende kvalitet på det opprinnelige hullene og de som er midlertidig.

Det bør påpekes at en løsning med provisoriske greener og løsninger vil medføre høyere kostnader, men det er håndterbart i 2019. Selvfølgelig vil også deler av banen være preget av at det foregår bygging på de nye hullene.

Har dere synspunkter på hvilken løsning som bør velges hadde vi satt pris på en kort mail med tilbakemeldinger til tore@miklagardgolf.no innen 28.mars 2019


Spill på andre baner i 2019

Vi har forhandlet frem en del spilleavtaler for våre medlemmer. Flere avtaler er også i sluttfasen, og vi vil fortløpende informere om dette på våre hjemmesider.

Pr. i dag gjelder følgende avtaler.

Hakadal Golfklubb

  • Gratis spill for TOTALmedlemmer på alle hverdager
  • Kr 100 for TOTALmedlemmer på helg-og helligdager
  • Kr 250 for PLUSSmedlemmer og kr 350 for BASISmedlemmer alle dager

Merk at billetter kjøpes i golfshopen på Miklagard.

Nes GK

  • Kr 100 for TOTALmedlemmer, Kr 250 for PLUSSmedlemmer og kr 350 for BASISmedlemmer alle dager

Merk at billetter kjøpes i golfshopen på Miklagard.

Bærum Golfklubb

  • Kr 450,- pr runde alle dager, en rabatt på kr 150 pr runde. Gjelder for fullt betalende medlemmer. Greenfee kjøpes på Bærum Golfklubb.

Sotenäs Golfklubb

  • 20% avslag på greenfee og overnatting gjennom hele sesongen.

Golfshop og restaurant

Ferdigstillelse av golfshop og restaurant går sin gang. I golfshopen har de fleste nye varer kommet inn, og vi regner med at vi kan ha begrenset åpningstid fra midten av april. Dere kan glede dere til mange nyheter fra Titleist, Footjoy, Ping, Taylor Made, Callaway, Srixon, Lindeberg og Under Armour. Mizuno kommer inn i 2019, og vi har troen på at det passer med de andre merkene vi tilbyr. I år kommer vi til å kjøre flere medlemskampanjer så det er bare å følge med på tilbudene som kommer ut hver andre uke.

I restauranten gjøres det også noen forandringer, men åpning vil ikke være før banen åpner for spill. Restaurantforskuddene er fjernet i 2019 for å forenkle administrasjonen i en spesiell sesong.

Alle våre medlemmer får utstedt et medlemskort, og vi ber deg hente dette i administrasjonen. Kortet gjelder som ID for hvilket medlemskap du har på Miklagard. Vi ber deg vise frem dette i restaurant, shop og andre baner for å få den rabatten du skal ha i henhold til medlemskapet.


Spesialpriser på biler i 2019

Fjorårets sesong viste at bilene blir mer og mer populære på Miklagard. I fjor gikk de veldig mye og mange setter pris på den fleksibiliteten bilene innebærer.

I 2019 vil det være spesialpriser på biler. TOTALmedlemmer har gratis bil i 2019, PLUSSmedlemmer betaler 150,- pr runde, mens BASISmedlemmer betaler kr 250,- pr runde. Husk å booke golfbil ved spill, man kan ikke påregne at man får bil uten å booke på forhånd.

I år vil vi også ha en bilansvarlig på Miklagard slik at vi skal unngå at bilene er møkkete og rotete når de blir leid ut. Dette skyldes vannmangel i fjor, og vi antar at vi ikke opplever like værforhold denne sommeren.


Miklagard Academy – Custom Fitting

Miklagard Academy vil i 2019 bestå av Nicolai og Ståle som heltids proer. I tillegg vil Christian Løvstad ta noe individuell instruksjon. Vi ser også på flere ressurser og kommer tilbake med dette så fort det er på plass.

Tom vil flytte sitt verksted ned til klubbhuset, og et nytt svingstudio vil bli bygget for custom fitting/protjenester på den nye rangen.


Dugnad

Som vanlig trenger vi litt hjelp med diverse oppgaver før sesongen starter. I år prøver vi oss på en dugnad lørdag 27.april fra 10.00 til 14.00. Vi håper at mange har muligheten til å hjelpe oss denne dagen.

For oversikt ifm bespisning ber vi om påmelding til elisa@miklagardgolf.no


Årsmøte og generalforsamling 2019

Årsmøtet i Miklagard Golfklubb og Generalforsamlingen i Miklagard Golf AS ble gjennomført den 21 mars 2019 på klubbhuset. Før møtet ble det informert om status på byggeprosjektet og fremdrift på den nye banen. Totalt var det ca 30 medlemmer som møtte og møtene ble avholdt uten dramatikk.

Hvis du ønsker protokollene fra årsmøtet og generalforsamlingen tilsendt, send en mail til tore@miklagardgolf.no


Til slutt vil vi ønske dere en god 2019 sesong.

Vi ses snart på Miklagard

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Vi i Miklagard Golf bruker cookies og samler inn data i henhold til Personvernpolicy for å kunne sikre den beste brukeropplevelsen og tilbudet. Vi bruker også cookies for at du skal få en relevant annonsering på sosiale medier. Blokkerer du cookies risikerer du at hjemmesiden ikke leverer optimalt og at du ikke får annonser fra oss på sosiale medier. Dersom du vil ha mer informasjon klikk på personvern. Godtar du at vi brukes cookies og samler inn data, klikk på “Ja, jeg godtar”.